วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ย้อมูลโรงเรียน นักเรียน


รหัสโรงเรียน  Obec760...  / Smis3901... / รหัสงบ 10หลัก 1076.....

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2561

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2560

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2559

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2558

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2557

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2556

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2555

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2554

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2553

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2552

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2551

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2550

ข้อมูล โรงเรียน นักเรียน บุคลากร ปี2549